Čtení měřených hodnot

Čtení měřených hodnot je asi nejdůvěryhodnější funkce, avšak je nutné k tomu také vědět jak daný systém funguje. Měřené hodnoty jsou v tomto případě hodnoty, které řídící jednotka čte (měří) ze svých snímačů, popřípadě posílá k akčním členům. Vzhledem k tomu, že hodnot je celá řada, je toto v diagnostice VCDS sjednoceno a jednotlivé hodnoty jsou seřazeny do tzv. skupin. Vzhledem k tomu, že je důležité vidět hodnoty pohromadě s ostatními hodnotami, jsou ve skupině zobrazeny čtyři (tvůrci VCDS toto vylepšili tak, že jsou zobrazeny tři skupiny najednou, tedy dvanáct hodnot). Je tedy dané, že např. motor XYZ má ve skupině 001 v poli 1 otáčky, v poli 2 teplotu motoru, v poli 3 lambda faktor a v poli 4 stav spínačů pedálu. VCDS ke každé hodnotě ještě přiřadí popis hodnoty a ve většině případů i předepsanou hodnotu. Hodnoty se dynamicky mění podle skutečného stavu, takže je přesně vidět co se v systému děje.