Licenční podmínky

Zde naleznete oficiální licenční podmínky užití autodiagnostického programu VAG-COM (VCDS) stanovené autorskou firmou Ross-tech Ltd. Podmínky platí pro VŠECHNY verze VAG-COM které byly kdy vydány.

VCDS

VCDS (VAG-COM) je chráněn autorským zákonem (C)2024 (Uwe M. Ross.) Všechna práva vyhrazena. Dekompilace, disasemblování, debugování, rozebírání kabelu, reverzní inženýrství, pozměňování nebo použití jako vzoru pro vývoj výrobku se stejnou nebo obdobnou funkčností a jakákoli forma přeprodeje bez předchozího písemného souhlasu autora je zakázána. Instalací tohoto softwaru bere zákazník na vědomí, že použití tohoto programu je na vlastní riziko kupujícího. Firmware pro komunikační rozhraní (propojovací kabely) poskytované s VCDS (VAG-COM) je (C) 2002-2024 (Ross-Tech™ LLC a/nebo Hex Microsystems). Všechna práva vyhrazena. Firmware je licencován pouze pro použití společně s originálním propojovacím kabelem Ross-Tech™ a Hex Microsystems. Jakékoli jiné použití je porušením autorských práv. Ross-Tech™ nebo Hex Microsystems nenesou v žádném případě odpovědnost za škody způsobené instalací firmwaru, který nebyl dodán a vyroben těmito společnostmi.

Ochrana dat: Údaje shromážděné a využívané VCDS a VCDS-Mobile mohou být zpracovány a použity našimi distributory po celém světě v souladu s našimi a jejich zásadami na ochranu osobních údajů, které se mohou lišit podle místních předpisů každé konkrétní země. Pro více informací, prosím požádejte o konkrétní podrobnosti využití údajů naše partnery.

"VCDS" je ochranná známka společnosti Ross-Tech, LLC. Registarční číslo USA 3537609, Evropská unie 006744767, Čína 6654966 6654967

Rozhraní Auto-diagnostika

Systém uchovává přihlašovací údaje v počítači v šifrované podobě. Pro zvýšení kvality služeb systém odesílá diagnostická data z vozidel. Odesílaná data mají výhradně neosobní charakter a slouží pouze společnosti AutoComSoft s.r.o.

VIS

Funkcionalita zobrazování diagnostických postupů je omezena na dvacet různých postupů za jeden kalendářní den. Instalací tohoto softwaru bere zákazník na vědomí, že použití tohoto programu je na vlastní riziko kupujícího. V případě porušení těchto ustanovení bude uživateli odebrána licence bez nároku na náhradu.