Nastavení startovací dávky

V některých případech je z důvodu opotřebení vstřikovacího čerpadla nutné zvýšit dávku paliva na start (u dieselových motorů). Toto nastavení se provádí ve funkci přizpůsobení a zadává se hodnota přepočtená na miligramy na vstřik. Hodnota o 100 větší než uložená v přizpůsobení zvýší startovací dávky cca o 1 mg/vstřik. Startovací dávku je možné zvýšit až o 5 mg/vstřik.