Login

Přihlášení do řídící jednotky. Řídící jednotka některé funkce (například nastavení startovací dávky nebo přizpůsobení imobilizéru) zpřístupní až po úspěšném přihlášení pomocí funkce Login. Login se vkládá jako pětimístní číslo. Potřebný login lze nalézt v příručce pro daný systém nebo v příručce VIS.