Akční členy

Tato funkce slouží k otestování funkčnosti akčních členů podřízených dané řídící jednotce. VCDS požádá řídící jednotku o aktivaci akčních členů a ta je postupně aktivuje v takovém pořadí v jakém je naprogramovaná. Počet a druh akčních členů je závislý na řídící jednotce. U novějších řídících jednotek lze akční člen zvolit. V případě aktivace daného členu lze poslechově nebo vizuálně kontrolovat jeho funkci popřípadě napájení.