Přispůsobení

Přizpůsobení je univerzální programovací funkce. Lze s její pomocí nastavovat servisní intervaly, přizpůsobovat klíče, přizpůsobovat řídící jednotky, blokovat airbagy a mnoho dalšího. Koncern VW má tuto funkci rozdělenou do jednotlivých kanálů. V každém kanále je pak přesně daná hodnota, kterou lze změnit. VCDS tuto hodnotu po zadání čísla kanálu (naleznete v příručce vozu, nebo ve VISu,) zobrazí a umožní zadání nové hodnoty, její otestování (zda ji jednotka přijme) a uložení. Stejně jako u ostatních funkcí zde ve VCDS funguje bublinová nápověda, která uživateli zobrazí možnosti přizpůsobení.