Transportní režim

Transportní režim je speciální režim nových vozů se sběrnicí CAN-BUS. Jedná se o stav kdy jsou všechny vozidlové systémy uspány a funguje jen motor. Je to z energetických důvodu a tento transportní režim je zrušen až v servisu před předáním zákazníkovi. Transportní režim lze kdykoliv do ujetí 200km znovu aktivovat. VCDS umí tento transportní režim aktivovat i deaktivovat.