Základní nastavení

Základní nastavení je funkce, kdy se systém uvede do základního (nulového) nastavení a po dobu činnosti této funkce neprobíhá regulace. Této funkce se používá například při nařizování předstihu u starších systému, při seřizování dynamických světlometů, při nastavení škrtící klapky do výchozí polohy apod. Základní nastavení je podobně jako měřené hodnoty řazeno do skupin. Před spuštěním funkce je nutné zadat číslo skupiny. Toto lze nalézt v příručce pro daný systém nebo v příručce VIS.V posledním poli většinou řídící jednotka informuje o výsledku základního nastavení.