Graf pro nastavení předvstřiku TDIGraph

Geniální funkce programu VCDS. Při seřizování počátku vstřiku se běžně postupuje tak, že se v základním nastavení v hodnotě 000 odečítají hodnoty a podle toho zjišťuje počátek vstřiku. TDiGraph toto provede automaticky a výsledek zobrazí graficky. Uživatel pak nastavení provede přestavěním řemenice čerpadla oproti hřídeli.